Copyright - Szerzői Jogok

Salsaélet

Bachata
Zumba de Cuba
Tini Salsa&Street Dance
Reggaeton
Naptár
Szórakozóhelyek
Latin DJ
Mixtúra
Koncert kritikák
Tánc kritikák
Ételek
Koktélok

Salsa Magyarország

KIEMELT HIRDETÉS

Copyright - Szerzői Jogok


Salsa Centrum Magyarország (továbbiakban: SCM) egy szabadon hozzáférhető internetes portál.

A SCM egyben egy olyan kulturális portál is, amely adatokat és információkat tesz közzé
- lásd: menüpontok témái.

A SCM tartalma teljes egészében nyilvános.

Az anyagokat beküldők (a továbbiakban: Adatközlő) közkinccsé tehetik információikat a Házirend szerint szabályozott módon. Aki anyagát a SCM weboldalán szeretné látni, egyben elfogadja és tudomásul veszi a szabályokat és feltételeket.

A SCM nem tudja, és nem is kötelessége az anyagukat beküldők által megadott adatokat jogi szempontból ellenőrizni.

A SCM weboldalán megjelenő adatnak minősül az Adatközlő által az oldalra elektronikus módon beküldött szöveges, képi és hanganyag. A SCM jogosultságot szerez az Adatközlő által beküldött adatok felhasználására.

A SCM előzetes felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weblap természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használatra számítógépére letöltse, adathordozón rögzítse, kinyomtassa.

A SCM nem vindikálja el az Adatközlő szerzői jogait, de jogot formál a beküldött anyagok saját belső rendje szerinti elhelyezésére. (átméretezés, szövegek lerövidítése, kiemelt partnerek anyagainak több oldalon való megjelentetése etc...)

Minden Adatközlő beküldhet témába vágó adatokat a SCM oldalára. Amennyiben az Adatközlő nem a weboldal tematikáját érintő adatot küld, úgy az üzemeltetőknek jogukban áll indok, értesítés nélkül ezen küldött anyagokat törölni.

Az Adatközlőnek jogában áll régebben küldött anyagait átírni, javítani, és módosítás esetén újraküldeni.

A SCM a publikus beküldéseket a web-lapon az internetes közösség részére elérhetővé teszi.

A SCM nem származtathat aránytalan nyereséget az Adatközlő rovására annak beküldött adatai, megnyilvánulásai anyagi bevételt hozó, a weboldalon történő felhasználása esetén. (lásd: reklám)

A SCM nem használhat fel olyan információkat, melyeket az Adatközlő nem szán publikusnak.

A SCM nem gördít akadályt az Adatközlő elé, hogy beküldéseit (anyagait) máshol is, szabadon megjelentesse.

Felhívjuk az Adatközlő figyelmét a szerzői jogok betartására. A SCM üzemeltetői minden, a szerzői jogokba ütköző adatot, annak észlelése után azonnal törölnek az oldalról.

A SCM oldalaira feltöltött adatokat szerzői jogok védik, azokat az Adatközlő tudta és engedélye nélkül máshol megjelentetni harmadik félnek csak az Adatközlő, vagy az SCM írásos engedélyével lehetséges.

Az üzemeltetők felhívják a figyelmet, hogy a SCM moderált, speciális kulturális weblap, feladata a kultúra művelése, terjesztése és fejlesztése, így elfogadhatatlannak tartja az adatok beküldésekor a helyesírási hibákat, a nyilvánvaló és súlyos tárgyi tévedéseket, a pusztán önmutogató megnyilvánulásokat, a Házirendbe ütköző tartalmú információkat, az ízlést sértő megfogalmazásokat, ezért az Üzemeltetők a beküldött adatokat korrektúrázhatják, indokolt esetben törölhetik. Az ilyen adatokat, melyek az üzemeltetők többségének véleménye szerint annak minősül, a rendszer automatikusan, ill. a megbízott moderátor törli.

A SCM nemcsak különböző közösségek megnyilvánulási lehetősége, szakmai műhely, de a kultúráért tevékenykedő felület is egyben.

A SCM a normális mederben folytatott szakmai vitáknak minden esetben híve, ám a SCM-nak ártó vitákat nem tolerálja. Az ilyen törekvések és megnyilvánulások esetén - a beküldött, vagy már megjelentetett adatokat is beleértve-, és a hozzá érkezett összes bejegyzést az üzemeltetők törölhetik a SCM adattárából.

Amennyiben bármilyen jellegű sérelem ér bármely Adatközlőt, küldhet üzenetet az üzemeltetőnek, vagy jelezheti a megadott e-mail-en.

Amennyiben erre technikai lehetőségük van, az üzemeltetők azokat az adatokat, amelyeket nem az adott rovat tartalmának megfelelően, vagyis nem megfelelő tartalmi besorolás helyére küldtek, áthelyezhetik a megfelelő rovatba. A hasonló tartalommal küldött adatokat az üzemeltetők összevonhatják.

A beküldött adatok tartalmáért a SCM semmilyen felelősséget nem vállal, azonban ha jogos érdekeket, illetve közérdeket sért, valamint kifejezéseit nem megengedhetőnek minősíti, akkor az adott anyagot, vagy annak egy részét az üzemeltetők indoklás nélkül törölhetik. Észlelés után azonnal törlésre kerülhetnek az alábbi esetekben közzétett beküldések adatok, megnyilvánulások, linkek.

Jogsértő minden olyan adat beküldése, amely a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, vagy arra jelentkezést tartalmaz. (minden olyan beküldés, mely népek, nemzetiségek, etnikumok, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, nemi hovatartozást, magánéletet sértő beküldések akár burkolt formában is. A jó ízlést sértő, pornográf, alpári, vagy fenyegető hangnemet tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre irányuló beküldések.)

Tartalmi rombolás, személyiségi jogokat, adatvédelmi törvényeket sértő bejegyzés: az üzemeltető védekezik a rendszerrel szembeni támadások ellen, ezért tilt minden olyan próbálkozást is, amely arra irányul, hogy
- az oldal kinézetét megváltoztassa
- illetéktelen személy az adatokhoz hozzáférjen
- a rendszer működőképességét korlátozza, esetleg megbénítsa
- bármely látogatónk gépét megzavarja, azokról adatokat gyűjtsön, azokon számítógépvírust terjesszen.
Az ilyen jellegű kísérletek rendőrségi feljelentést vonhatnak maguk után.

Sérelmek orvoslása: Adatközlőnek jogukban áll vélt, vagy jogos sérelmeiket megvitatni az üzemeltetővel. Jogi vita esetén mindkét fél jogosult bírósághoz fordulni.

A SCM weblapja jogvédett. A weboldalon látható elemek az Adatközlő és az SCM tulajdonát képezik, azokat az Adatközlő és az SCM engedélye nélkül sokszorosítani, másolni, feldolgozni, átdolgozni tilos.

A SCM fenntartja a jogot, hogy jelen dokumentumot egyoldalúan módosítsa. A weboldal használatával a felhasználók elfogadják a Házirendet, mely szerződésnek minősül.

A SCM nem felelős az Adatközlő által küldött tartalmakért. Amennyiben egy harmadik fél a SCM-el szemben valamely Adatközlő jogsértése miatt igénnyel él, a SCM az érintett Adatközlőtől kártérítést (beleértve mindennemű hivatali, hatósági költségeket) követelhet.

A SCM fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül e szerződést a SCM az Adatközlőivel egyoldalúan felbontsa, a felkínált szolgáltatásait bármikor módosítsa, felfüggessze, részben, vagy egészben megszüntesse.

Partnerség: parter /kiemelt partner/ lehet minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki anyagi támogatást nyújt.

Kérünk mindenkit, hogy segítsék a SCM munkáját. Lehetőségeik szerint tegyenek minél többet a magyarországi terjesztéséért. Segítsék a SCM fenntartását és fejlesztését aktív és segítő hozzáállásukkal.


info@salsacentrum.hu
Home | Site Map | Copyright | Contact | ©2008 Salsa Center Hungary